تور اروپا بهار و تابستان 97

تور اروپا بهار و تابستان 97

خدمات تور:

 • پرواز رفت و برگشت بین المللی
 • اقامت در هتل ها طبق درجه خدمات هر تور با صبحانه
 • جابه جایی های بین شهری و فرودگاهی طبق برنامه تور شامل پرواز کشتی و اتوبوس توریستی
 • گشتها و بازدیدها مطابق برنامه تور به همراه راهنمای فارسی زبان و راهنمای محلی
 • اخذ روادید انفرادی و بیمه بین المللی خدمات درمانی و حوادث
 • همراهی تور لیدر فارسی زبان از تهران در تمام مدت تور

لطفا برای اطلاع از نام هتل ها و جزئیات برنامه سفر با ما تماس بگیرید.

هزینه تور

[تعداد: 9    میانگین: 5/5]
تور اروپا بهار 1397

نام، درجه هتل و مسیر تور2 تخته1 تختهپرواز تاریخ حرکت
paris week *5
(8روزه) فرانسه
7 شب پاریس
1.990.000تومان +
990 یورو
1.990.000تومان+ 1490یوروMAHAN AIRاز 28 اردیبهشت 1397 جمعه هر هفته
barcelona and madrid *4
(8روزه) اسپانیا
4 شب بارسلون و 3 شب مادرید
1.990.000تومان + 990یورو1.990.000 تومان+
1590یورو
MAHAN AIRاز 27 اردیبهشت 1397 پنج شنبه هر هفته
barcelona week *4
(8روزه) اسپانیا
7 شب بارسلون
1.990.000 تومان+
890یورو
1.990.000تومان + 1490یوروMAHAN AIRاز 28 اردیبهشت 1397 جمعه هر هفته
swiss break *4
(7روزه) سوییس
4شب زوریخ و 2 شب لوسرن
1.990.000تومان+
1290یورو
1.990.000تومان + 1990یوروTURKISH AIR28 اردیبهشت، 11 و 25 خرداد 1397
european glimpse *4
(11روزه) فرانسه، ایتالیا
5شب پاریس، 2شب ونیز و سه شب رم
2.990.000تومان + 2490یورو2.990.000 تومان+ 3790یوروTURKISH AIR8 خرداد 1397
paris and barselona *4
(9روزه) فرانسه، اسپانیا
4 شب پاریس، 4 شب بارسلون
1.990.000تومان +
1990 یورو
1.990.000 تومان +2990یوروMAHAN AIR9 خرداد 1397
tanzania *5
(9روزه)
3 شب دارالسلام،5 شب زنگبار
2.990.000 تومان+ 2590دلار2.990.000تومان + 3590دلارQATAR10خرداد 1397
nepal *5
(8روزه)نپال
3 شب کاتماندو، 2 شب چیتوان، 2 شب بخارا
2.990.000 تومان+ 1290دلار2.990.000تومان + 1990دلارQATAR11 خرداد 1397
european elegance *4
(12روزه)اسپانیا، ایتالیا ، فرانسه
4شب بارسلون،3 شب رم، 4 شب پاریس
2.990.000تومان + 2890یورو2.990.000تومان+ 4190یوروMAHAN AIR13 خرداد 1397

 

تور اروپا تابستان 97

[تعداد: 9    میانگین: 5/5]
نام، درجه هتل و مسیر توراتاق دو تختهاتاق 1 تختهپرواز تاریخ حرکت
5 * Paris Week
(8 روزه) فرانسه
7شب پاریس
یورو ۱۳۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۱۸۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
MAHANاز ۱ تیـر ۱۳۹۷،
جمعه هر هفته
4 * Barcelona & Madrid
(8 روزه) اسپانیا
4شب بارسلون، 3شب مادرید
یورو ۱۲۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۱۷۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
MAHANاز ۷ تیر ۱۳۹۷،
پنجشــنبه هــر
هفته
4* Barcelona Week
(8 روزه)اسپانیا
۷شب بارسلون
یورو ۱۱۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۱۶۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
MAHANاز ۷ تیر ۱۳۹۷،
پنجشــنبه هــر
هفته
4 * Swiss Break
(7 روزه)سوییس
4شب زوریخ، 2شب لوسرن
یورو ۱۴۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۲۱۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
TURKISH AIR۸ و ۲۲ تیر
۵ و ۱۹ مرداد
۳۰ و ۱۶ ،۲
شهریور
4 * European Glimpse
(11 روزه)فرانسه، ایتالیا
5شب پاریس، 2شب ونیز، 3شب رم
یورو ۲۷۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۳۹۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
TURKISH AIR۲۳ مــرداد و
6شهریور

4 * Paris & Barcelona
(9 روزه) فرانسه ایتالیا
4شب پاریس، 4شب بارسلون
یورو ۲۴۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۳۸۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
MAHAN۳ مـرداد
3 & 4 * European Adventure
(24 روزه)فرانسه، المان، اتریش، ایتالیا، یونان، ترکیه(دور اروپا)
4شب پاریس، 1شب استراسبورگ، 3شب مونیخ، 2شب اینسبروک، 2شب ونیز،
3شب رم، 1شب کشتی، 3شب آتن، 2شب تسالونیکی، 2شب استانبول

یورو ۳۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۴۴۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR ۸ تیــــــــر
4 * Legendary Europe
(10 روزه) ایتالیا، اسپانیا
3شب رم، 2شب ونیز، 4شب بارسلون
یورو ۲۶۹۰ +
تومان ۳/۹۹۰/000
یورو ۳۹۹۰ +
تومان ۳/۹۹۰/000
ALITALIA۱۶ تیــــــــر
4 * Paris & Rome
(9 روزه)فرانسه، ایتالیا
5شب پاریس، 3شب رم
یورو ۱۹۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۲۹۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
IRAN AIR۲۶ تیــــــــر و
۶ شهریور
4 * Enchanting Europe
(13 روزه)ایتالیا، فرانسه، اسپانیا
3شب رم، 2شب ونیز، 4شب پاریس، 3شب بارسلون
یورو ۳۳۹۰ +
تومان ۳/۹۹۰/000
یورو ۴۵۹۰ +
تومان ۳/۹۹۰/000
ALITALIA۱۳۹۷ تیـــــــر ۳۱
4 * Paris & Stockholm
(9 روزه) فرانسه، سوئد
5شب پاریس، 3شب استکهلم
یورو ۱۹۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۲۹۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
IRAN AIR۵ مــرداد
4 * Iberian Tast
(15 روزه)اسپانیا، پرتغال
3شب بارسلون، 2شب بیلبائو، 3شب مادرید، 3شب ماالگا، 3شب لیسبون
یورو ۲۶۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۳۹۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۱۸ مـرداد
4 * Zurich & Paris
(9 روزه)سوییس فرانسه
4شب زوریخ )لوسرن(، 4شب پاریس
یورو ۲۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۳۳۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۱۸ مـرداد
4 * Swiss Dream
(9 روزه) دور سوئیس
3شب ژنو ، (برن)، 2شب اینترالکن ، )لوسرن(، 3شب زوریخ


یورو ۲۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۳۳۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
LUFTHANSA۱۸ مـرداد
4 * Swiss & German Dream
(14 روزه) دورسوئیس و آلمان
3شب ژنو ، (برن)، 2شب اینترالکن ، (لوسرن)، 3شب زوریخ ،
2شب مونیخ، 3شب فرانکفورتت
یورو ۳۱۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۴۹۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
LUFTHANSA۱۸ مـرداد
3 & 4 * European Escapade
(27 روزه)فرانسه، اسپانیا، سوییس، آلمان، ایتالیا
4شـب پاریس (آنجرز)، 2 شـب نانت (سـن ایملیون)، 2 شـب بوردو (سـن سباسـتین)، 2شب بیلبائو
(زاراگوزا)،3شب بارسلون، 3شب نیس، 3شب زوریخ، 2 شب مونیخ،2 شب ونیز (فلورانس)، 3 شب رم
یورو ۳۹۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۵۹۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
IRAN AIR ۱۹ مـرداد
4 * Spanish Taste
(13 روزه) اسپانیا
4شب بارسلون، 2شب بیلبائو، 3شب مادرید، 3شب ماالگا
یورو ۲۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۳۳۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۲۰ مـرداد
4 * Gorgeous Europe
(12 روزه) سوییس، آلمان، اتریش
2شب ژنو، 3شب زوریخ، 3شب مونیخ، 3شب وین
یورو ۲۶۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۳۹۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۲۲ مرداد
4 * Splendid Europe
(10 روزه) فرانسه، بلژیک، هلند
4شب پاریس، 2شب بروکسل (الهه)، 3شب آمستردام
یورو ۲۳۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۳۴۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
IRAN AIR۲۳ مرداد
3 & 4 * European Encounter
(29 روزه) فرانسه، ایتالیا، اتریش، چک، آلمان، دانمارک، هلند
3 شـب نیـس، 1شـب فلورانـس (پیـزا)، 3شـب رم، 3شـب ویـن (لدنیـس)، 3شـب پـراگ (درسـدن)،
3شـب برلیـن، 2شـب کپنهـاگ، 1شـب هامبـورگ، 3شـب آمسـتردام (بروکسـل)، 4شـب پاریـس


یورو ۴۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۶۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۲۵ مرداد
4 * Spanish & French Taste
(10 روزه) اسپانیا و فرانسه
3شب بارسلون، 2شب مادرید، 4شب پاریس

یورو ۲۲۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۳۳۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
MAHAN۲۵ مرداد
4 * Zurich & Barcelona
(9 روزه)سوییس، اسپانیا
4شب زوریخ )لوسرن(، 4شب بارسلون
یورو ۲۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۳۳۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۲۵ مــرداد و
۸ شهریور
4 * Paris & Frankfurt
(9 روزه) فرانسه، آلمان
5شب پاریس، 3شب فرانکفورت

یورو ۱۹۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۲۹۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
IRAN AIR۲۶ مرداد
4 * European Contrast
(15 روزه) سوئیس، آلمان، فرانسه، هلند
4شب زوریخ، (اشتوتگارت) 3شب فرانکفورت، (لوگزامبورگ)،
4شب پاریس، (بروکسل)، 3شب آمستردام
یورو ۳۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۴۹۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۲۶ مرداد
4 * Zurich & Rome
(8 روزه) سوییس، ایتالیا
4شب زوریخ (لوسرن)، 3شب رم

یورو ۲۱۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۳۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۲۶ مــرداد و
۲ شهریور
4 * Scandinavian Taste
(15 روزه) فنالند، سوئد، نروژ، دانمارک
4شب هلسینکی، 1شب کشتی، شب استکهلم، 3شب اسلو، 3شب کپنهاگ

یورو ۳۵۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۵۱۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۲۶ مــرداد و
۸ شهریور
4 * European Passage
(11 روزه) فرانسه، آلمان
5شب پاریس، 2شب فرانکفورت )نورنبرگ(، 3شب مونیخ
یورو ۲۵۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۳۸۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
MAHAN۱۳۹۷ مرداد ۲۷
5 * Serbia & Croatia
(11 روزه) صربستان و کرواسی
4شب بلگراد، 3شب زاگرب، 3 شب دوبروونیک
یورو 1790 +
تومان 3/790/000
یورو ۲۷۹۰ +
تومان 3/790/000
TURKISH AIR۱۳۹۷ مرداد 30
4 * Zurich & Berlin
(9 روزه) سوییس، آلمان
4شب زوریخ (لوسرن)، 4شب برلین
یورو ۲۲۹۰ +
تومان 3/790/000
یورو ۳۳۹۰ +
تومان 3/790/000
LUFTHANSA۱ شـهریور
4 * Italian Taste
(8 روزه) ایتالیا
2شب ونیز، 2شب فلورانس، 3شب رم
یورو ۲۴۹۰ +
تومان 3/۹۹۰/000
یورو ۳۷۹۰ +
تومان 3/۹۹۰/000
ALITALIA۲ شهریور
4 * Italian & Spanish
(13 روزه) ایتالیا، اسپانیا
2شب ونیز، 2شب فلورانس، 3شب رم، 1شب کشتی، 4شب بارسلون
یورو ۳۲۹۰ +
تومان 3/۹۹۰/000
یورو ۴۹۹۰ +
تومان 3/۹۹۰/000
ALITALIA۲ شهریور
4 * European Marvel
(16 روزه) یونان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا
4شب آتن (پاترا)، 3شب رم، 1شب فلورانس، 3شب نیس،
1شب مونت پلیه، 3شب بارسلون
یورو ۲۶۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۳۷۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
AEGEAN AIR۲ شهریور
4 * French Taste
(14 روزه)سوئیس، فرانسه، بلژیک، هلند
4شب ژنو (لوزان، مونت خو)، 4شب پاریس، 2شب بروکسل، 3شب آمستردام
یورو ۲۸۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۴۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۲ شهریور
4 * Tiera de Sol
(14 روزه) اسپانیا
4شب بارسلون، 3شب سویل، 3شب کوردوبا، 3شب ماالگا
یورو ۲۱۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۳۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR ۲ شهریور
5 * European Imperial
(13 روزه)مجارستان (اسلواکی)، اتریش، جمهوری، چک، آلمان
3شب بوداپست (براتیسالوا)، 3شب وین (لدنیس)،
3شب پراگ (درسدن)، 3شب برلین

یورو ۲۵۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۳۹۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۳ و ۱۸ شـهریور
4 * European Extreme
(11 روزه) اسپانیا، هلند، فرانسه
4شب بارسلون، 2شب آمستردام، )بروکسل(، 4شب پاریس )بروکسل(
یورو ۲۶۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۳۹۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
MAHAN۴ شهریور
4 * Latin Passion
(14 روزه)اسپانیا، پرتغال
3شب والنسیا، 4شب بارسلون، 3شب پورتو، 3شب لیسبون
یورو ۲۵۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۳۸۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۸ شهریور
4 * European Elegance
(12 روزه) اسپانیا، ایتالیا، فرانسه
4شب بارسلون، 3شب رم، 4شب پاریس
یورو ۳۰۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۴۳۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
MAHAN۱۱ شهریور
5 * Canadian Dream
(15 روزه) کانادا
3شب نیاگارا، 3شب تورنتو، 3شب مونترال، 3شب ونکوور
دلار ۶۵۹۰ +
تومان ۷/۹۹۰/000
دلار ۱۱۵۹۰ +
تومان ۷/۹۹۰/000
LUFTHANSA ۱۵ شهریور
5 * Chinese Dream
(15 روزه) دور چین
5شب پکن، 3شب گوئیلین، 3شب هانگزو، 3شب شانگهای
دلار 1990 +
تومان 4/990/000
دلار ۲۹۹۰ +
تومان 4/990/000
EMIRATES ۱۵ شهریور
5 * Korean & Japanese Dream
(15 روزه) کره جنوبی و ژاپن
3شب سئول، 2شب جیجو، 4 شب اوزاکا (کیوتو، کوبه)،
5شب توکیو(هاکونه)
دلار۵۱۹۰ +
تومان ۵/990/000
دلار ۶۹۹۰ +
تومان ۵/990/000
EMIRATES۱۶ شهریور
4 * Swiss Dream
(9 روزه) دور سوئیس
3شب ژنو ، (برن)، 2شب اینترالکن ، (لوسرن)، 3شب زوریخ
یورو ۲۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۳۳۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۱۷ شهریور
4 * Swiss & Italian Dream
(14 روزه)دورسوئیس و ایتالیا
3شب ژنو ، (برن)، 2شب اینترالکن ، (لوسرن)، 3شب زوریخ،
3شب میالن، 2شب ونیز
یورو ۳۱۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۴۹۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۱۷ شهریور
4 * Europica Passion
(14 روزه) اسپانیا، مراکش
4شب بارسلون، 3شب ماالگا، 1شب رباط، 3شب مراکش، 2شب کازابالنکا
یورو ۳۲۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۴۹۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
QATAR۱۷ شهریور
5 * Australian Dream
(13 روزه) دور استرالیا
3شب ملبورن، 4شب سیدنی، 5شب گلدکست (بریزبن)
دلار ۴۳۹۰ +
تومان ۵/۷۹۰/000
دلار ۶۲۹۰ +
تومان ۵/۷۹۰/000
EMIRATES ۱۸ شهریور
4 * European Virgo
(12 روزه) اسپانیا، پرتغال، فرانسه
4شب بارسلون، 3شب لیسبون، 4شب پاریس
یورو ۲۶۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۳۹۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
MAHAN۱۸ شهریور
5 * South East Asian
(14 روزه)جنوب شرق آسیا
3شب کواالالمپور، 3شب سنگاپور، 4شب پوکت، 3شب بانکوک
دلار۲۰۹۰ +
تومان ۳/۹۹۰/000
دلار ۳۰۹۰ +
تومان ۳/۹۹۰/000
QATAR۱۹ شهریور
5 * Cuban Dream
(11 روزه) کوبا
1شب پرواز، 5شب وارادرو، 4شب هاوانا
دلار ۲۹۹۰ +
تومان ۶/۹۹۰/000
دلار ۴۴۹۰ +
تومان ۶/۹۹۰/000
TURKISH AIR۱۹ شهریور
5 * Majestic Morocco
(8 روزه) مراکش
2شب کازابالنکا، 5شب مراکش
یورو ۱۳۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۲۳۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
QATAR ۲۳ شهریور
4 * Zurich & Amsterdam
(8 روزه) سوییس، هلند
4شب زوریخ (لوسرن)، 3شب آمستردام
یورو ۱۹۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
یورو ۲۹۹۰ +
تومان ۳/۷۹۰/000
TURKISH AIR۲۳ شهریور
5 * Paris & Amsterdam
(8 روزه) فرانسه، هلند
4شب پاریس، 2شب آمستردام
یورو ۱۶۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
یورو ۲۵۹۰ +
تومان ۲/۹۹۰/000
IRAN AIR۲۳ شهریور

توضیحات تور

[تعداد: 9    میانگین: 5/5]
شرکت نمودن در سفر به عوامل زیر وابسته است.

 • سپردن ضمانت بازگشت به صورت تودیع ضمانتنامه بانکی و یا چک رمز دار در صورت نیاز، ارائه ضمانت نامه ی بیشتر برای تورهای اروپایی و..
 • حضور به موقع در سفارت جهت انجام انگشت نگاری( در صورت لزوم)
 • همسفرانی که درسه سال اخیر ویزای شینگن( به جز یونان) دریافت نموده اند.نیاز به انگشت نگاری در سفارت سوییس نداشته و این امکان را دارند که به صورتغیر حضوری درخواست ویزا نمایند.
 • همسفرانی که در گذشته باتور های ایوار سفر نموده اند از 5% تخفیف مبلغ ارزی تور بهره مند می باشند.
 • همسفرانی که تا 15 فروردین در تور های بهار و همسفرانی که تا 15 اردیبهشت در تورهای تابستان 1397 ایوار ثبت نام نمایند از از 3% تخفیف مبلغ ارزی ثبت نام زودهنگام برخودار می شوند.
 • درصورتی که جهت اخذ ویزا ارائه ی مدارک ترجمه شده مورد نیاز باشد و امور دارالترجمه به آژانس محول شود کلیه هزینه های ترجمه به عهده ی مسافر می باشد.
 • در صورت عدم صدور ویزا از طرف سفارت مربوطه 10% مبلغ ریالی تور و هزینه های ترجمه از مبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد می گردد.
 • مسئولیت کنترل گذرنامه و پرداخت عوارض خروج از کشور به عهده ی مسافر می باشد.
 • ساعت تحویل اتاق ظبق قوانین بین المللی هتلداری 15:00و ترک اتاق 12:00 میباشد.
 • مبنای محاسبه ی سن کودکان تاریخ حرکت تور می باشد.
 • ارائه ی گذرنامه ی جدا برای هر متقاضی ( حتی کودکان) در تمام تورها الزامی است.
 • در اتاق های سه نفره تخت سوم از نوع سفری بوده که به صورت موقت در اتاق دو تخته گذاشته می شود.
 • کلیه ی پرواز های ترکیش از طریق استانبول، قطر ایرویز از طری دوحه، امارات از طریق دبی، ایژِین از طریق آتن و آلیتالیا از طریق رم به صورت ترانزیت می باشد.

نحوه ی ثبت نام:

فرصت ثبت نام در صورت داشتن ظرفیت برای هر تور تا یک ماه قبل از حرکت می باشد.

 

ثبت نام در تور

[تعداد: 9    میانگین: 5/5]

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این تور نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تور اروپا بهار و تابستان 97”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس

 •    تهران، خیابان فتحی شقاقی، نبش گمنام، شماره 83

 •     88993012 - 88356405

 •     info@masirsabz.com

مسیر سبز زندگی

دفتر خدمات مسافرتي مسير سبز از سال ١٣٩٣ فعاليت خود را با كسب مجوز بند ب از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در زمينه برگزاري تور هاي مسافرتي خارجي و داخلي با اتكا به كادري مجرب اغاز نموده است كه به پشتوانه اعتماد شما مسافران عزيز موفق به كسب لوح تقدير از گروه هتل هاي اتلانتيس امارات در سال ١٣٩٥ و دريافت لوح تقدير از گروه هتل هاي نگين شرق و نماي هشتم در سال ١٣٩٥ گرديده است .