اصلاح قرارداد سفرهای خارجی

10 / 10
از 1 کاربر

یکی از مشکلاتی که بعد از کودتای ترکیه به وجود آمد و بسیار کارشناسان را نگران کرده است تکرار آنچه در معامله با ترکیه پیش آمددر دیگر کشورها که اکنون به مقاصد جدید ایرانیها تبدیل شده اند.

اکنون یک سوال در این میان پیش می آید: کدام سازمان و یا تشکل در مواردی مانند ترکیه و سرگردانی مسافران باید پیشقدم شده و مسائل را پیگیری نماید؟

معاون گردشگری در این خصوص و در صفر به ترکیه بر  نقص قراردادها صحه گذاشت و گفت: «قطع کوتاه مدت اعزام تورهای گردشگری به ترکیه، وجود برخی نواقص در عقد قراردادهای گردشگری طرفین به عنوان بستری برای ایجاد خسارت به بخش خصوصی گردشگری ایران را عیان کرد. از نیمه مارس ۲۰۱۶ تا کنون و در ناآرامی‌های اخیر ترکیه بخش خصوصی ایرانی به دلیل فسخ قراردادهای متعدد، تورهای مسافرتی متحمل خسارتی حدود ۷ تا ۸ میلیون یورو شده است.  با دستور وزیر فرهنگ وگردشگری و همکاری بخش خصوصی کشور ترکیه، ساز و کاری سریع برای جبران خسارت‌های وارد شده و اصلاح نواقص در قراردادها و روند موجود تعریف شود.»

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :